Eric Schmidt: How AI Will Transform Science

AI จะเข้ามาช่วยงานด้านวิจัยวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร บทความจาก Eric Schmidt อดีตซีอีโอกูเกิล บอกว่าเราเอา AI เข้ามาแก้ปัญหางานถึกๆ สิ้นเปลืองเวลาให้นักวิจัยได้เยอะ

3 เสาหลักของการสร้าง AI ขนาดใหญ่

การสร้างโมเดล AI ขนาดใหญ่ ไม่ใช่ต้องมีแต่อัลกอริทึมหรือตัวโมเดลอย่างเดียว แต่การมีปริมาณข้อมูลจำนวนมากๆ ของตัวเอง และพลังประมวลผลมหาศาลยังเป็นสิ่งจำเป็น