How Motion Sensor Works

เซ็นเซอร์วัดการเคลื่อนไหว (motion sensor) ทำงานอย่างไร? แบบที่นิยมใช้กันคือวัดความร้อนของร่างกายสิ่งมีชีวิต ที่ปล่อยรังสีอินฟราเรดเข้ามาในรัศมีของเซลล์ที่รับความร้อน