คืนโรงพยาบาลให้ประชาชน

ว่าด้วยนโยบาย “คืนโรงพยาบาลให้ประชาชน” ปลดแอกโรงพยาบาลจากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้คล่องตัว เปลี่ยนเป็นองค์การมหาชนตามโมเดลโรงพยาบาลบ้านแพ้ว