2022 ปีที่ Silicon Valley เลือดอาบ

ปี 2022 จะถูกจดจำว่าเป็นปีที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยี Silicon Valley แสดงปัญหาออกมาเด่นชัด ทั้ง Fake News, การผูกขาด, แรงงาน หุ้นตกหนัก วิสัยทัศน์ของ Founders ไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไป

ทวงคืนอินเทอร์เน็ตไทย

ว่าด้วยการจำกัดอิทธิพลของแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างชาติ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ SME ไทย รวมถึงการเก็บภาษีเข้าประเทศไทยจากแพลตฟอร์มเหล่านี้ด้วย