เพื่อไทย vs อนาคตใหม่

เพื่อไทยหรืออนาคตใหม่? เป็นคำถามที่ยังอาจไม่สำคัญมากนักในช่วงการเลือกตั้งปี 2562 แต่จะเป็นคำถามที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคตการเมืองไทยในภายภาคหน้า