in Politics

Joe Biden’s Plan

อ่านบทความขนาดยาว (ยาวมาก) ใน New York Magazine เรื่องของ Joe Biden ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไป หากไม่มีอะไรผิดพลาด

ด้วยปัญหา COVID-19 ทำให้สถานการณ์ของ Biden เปลี่ยนไปมาก เพราะ Trump คะแนนนิยมตก แต่ตัวของ Biden เองก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการกอบกู้อเมริกาในปี 2021 และเมื่ออเมริกาต้องปิดเมืองในช่วงนี้ ทำให้ Biden ต้องทำทุกอย่างจากที่บ้านเช่นกัน

ในบทความมีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ Biden แต่ในที่นี้จะเขียนถึงแต่เรื่องนโยบาย ที่จั่วหัวว่าเป็น FDR-Size เท่านั้น

he believes must be more ambitious than FDR’s.

ในมุมมองของ Biden ตอนนี้คือ แผนการต้องใหญ่กว่ายุคของ FDR ซะอีก

They also changed his perception of what the country would need from a president in January 2021 — after not just four years of Trump but almost a full year of death and suffering. The pandemic is breaking the country much more deeply than the Great Recession did, Biden believes, and will require a much bigger response. No miraculous rebound is coming in the next six months.

“I think it’s probably the biggest challenge in modern history, quite frankly. I think it may not dwarf but eclipse what FDR faced,” Biden told CNN’s Chris Cuomo last month.

สิ่งที่ Biden กำลังทำอยู่ตอนนี้ คือ วางแผนว่าจะทำอะไรในวันรับตำแหน่งช่วงเดือนมกราคม 2021 ซึ่งเดิมมีแผนบางส่วนอยู่แล้ว อย่างการให้อเมริกากลับไปเซ็น Paris Agreement เรื่องปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Biden will presumably spend that time developing a detailed map of what will be necessary come Inauguration Day. Long before the pandemic, he described a range of actions he’d take on day one, from rejoining the Paris climate agreement to signing executive orders on ethics, and he cited other matters, like passing the Equality Act for LGBTQ protections, as top priorities.

เดิมทีเขามีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้ว แต่ตอนนี้ก็เริ่มคิดขึ้นได้ว่ายังมีขนาดใหญ่ไม่พอในการกอบกู้เศรษฐิจ (Biden มีประสบการณ์ตอนปี 2009 มาแล้วด้วย)

Already his recovery ambitions have grown to include plans that would flex the muscles of big government harder than any program in recent history. To date, the federal government has spent more than $2 trillion on the coronavirus stimulus — nearly three times what it approved in 2009. Biden wants more spending. “A hell of a lot bigger,” he’s said, “whatever it takes.”

ประเด็นเรื่องหนี้สาธารณะ เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ต้องกังวลในภายภาคหน้า และมีแต่การกระตุ้นเศรษฐกิจเท่านั้น ที่จะทำให้เศรษฐกิจเติบโต กลับมาชดเชยเงินที่จ่ายไปได้

He has argued that, even if you’re inclined to worry about the deficit, massive public investment is the only thing capable of growing the economy enough “so the deficit doesn’t eat you alive.”

โปรเจคต์อื่นๆ ของ Biden

  • He has talked about funding immense green enterprises and larger backstop proposals from cities and states and sending more relief checks to families.
  • He has urged immediate increases in virus and serology testing, proposing the implementation of a Pandemic Testing Board in the style of FDR’s War Production Board and
  • has called for investments in an “Apollo-like moonshot” for a vaccine and treatment.
  • And he floated both the creation of a 100,000-plus worker Public Health Jobs Corps and the doubling of the number of OSHA investigators to protect employees amid the pandemic.
  • If he were president now, he said in March, he would demand paid emergency sick leave for anyone in need and mandate that no one would have to pay for coronavirus testing or treatment.
  • As the crisis deepened, he said he would forgive federal student-loan debt — $10,000 per person, minimum — and add $200 a month to Social Security checks.
  • a long list of reforms specifically aimed at helping black Americans, like expanding tax credits used by African-American small-business owners and establishing a $100 billion affordable-housing fund

อีกประเด็นที่น่าสนใจในบทความ คือ ประธานาธิบดีแต่ละสมัย มีกำลังผลักดัน “เรื่องใหญ่ๆ” ได้ไม่เยอะนัก แต่โจทย์ของ Biden ยากกว่ามากเพราะมีเรื่องใหญ่ๆ ต้องทำมากมาย

that’s why the more pressing question is often not what a candidate wishes but what he or she will prioritize in the window of opportunity that usually slams permanently shut in the first midterm elections. Trump accomplished one big-ticket priority: tax cuts. Obama managed two: the stimulus, with a filibusterproof 60-vote Senate majority, and, barely, Obama-care. While it’s impossible to tell where the country is headed, Biden’s camp is in the disorienting position of scaling up its laundry list of proposals to match the ambition, and the political appetite, he thinks the American people — desperate for relief — will have in January.

ภาพจาก Joe Biden Facebook