in Economics, Politics

Reopen

Joe Biden ในฐานะผู้สมัครชิงประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครต (อย่างไม่เป็นทางการ – ต้นฉบับใช้คำว่า “presumptive”) เขียนบทความลง The New York Times ว่าด้วย “การเปิดอเมริกากลับคืนมาอย่างปลอดภัย” (Safely Reopen America)

บทความนี้คือการแสดงวิสัยทัศน์ในฐานะผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดี และมีเป้าหมายทางการเมือง คือการเกทับ Trump ด้วยว่าเขามีมุมมอง/วิสัยทัศน์เหนือกว่ามาก

พักเรื่องการเมืองอเมริกาไว้ก่อน ในส่วนของแผนงานว่า Biden จะทำอะไรเพื่อ Reopen America ก็น่าเอามาเป็นกรณีศึกษาของประเทศอื่นๆ (รวมถึงไทย) ได้เช่นกัน

Biden บอกว่าเรามีเป้าหมาย 2 ระยะที่เห็นชัดเจนแล้ว

 • ระยะสั้น คือ จัดการวิกฤตทางการแพทย์เบื้องหน้า (immediate medical crisis)
 • ระยะยาว คือ พัฒนาวัคซีนให้สำเร็จ และทำให้มีวัคซีนใช้งานในวงกว้าง (widespread availability of a vaccine)

สิ่งที่ขาดไปคือ แผนการสำหรับระยะกลางที่เชื่อมจากระยะสั้นไปสู่ระยะยาว

แผนการที่ Biden เสนอมีดังนี้

 • อันดับแรก ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงเยอะๆ ให้ได้ สิ่งที่ต้องทำคือ
  • ดำเนินมาตรการ social distancing ต่อไป
  • จัดการเรื่อง supply อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้มีพอใช้งาน
 • อันดับสอง จัดชุดทดสอบ (test kit) ที่เข้าถึงง่าย ตรวจได้ทันที ให้มีมากๆ เพื่อตรวจให้รู้ว่าใครติดบ้าง
  • นอกจากนี้ยังต้องมีชุดทดสอบอีกแบบ ที่ดูว่าใครติดไวรัสและมีแอนตี้บอดี้แล้ว
  • Biden บอกว่าเรื่องนี้ไม่ยากในเชิงวิทยาศาสตร์ แต่เป็นปัญหาด้านการจัดการ
 • อันดับสาม เตรียมโรงพยาบาลให้พร้อมสำหรับการระบาดซ้ำ เมื่อผ่อนคลายการ lock down และคนเริ่มออกมาทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

Biden บอกว่าเรามีเป้าหมายทางสุขภาพและทางเศรษฐกิจที่ต้องคำนึงไปพร้อมกัน เป้าหมายสุดท้ายคือทำให้เศรษฐกิจกลับมาเป็นปกติ แต่เราจะคิดแยกเรื่องสุขภาพ-เศรษฐกิจ จากกันไม่ได้ เพราะมันเกี่ยวโยงกัน

ดังนั้น เราจะต้อง “reopen” เศรษฐกิจกลับมาทีละส่วน เช่น เปิดร้านขายของ สำนักงาน กลับคืนมาก่อน ส่วนโรงหนัง สนามกีฬา ต้องอยู่ลำดับหลังๆ

ก่อนที่เราจะมีวัคซีนหรือยารักษาโรคจากไวรัส เราไม่มีทางฟื้นฟูเศรษฐกิจกลับคืนมา 100% ได้เลย เพราะมีโอกาสที่จะเกิดระบาดซ้ำอยู่เสมอ แต่จะให้ปิดทุกอย่างตลอดไปก็ไม่ได้ ดังนั้น การเปิดเศรษฐกิจกลับคืนมา (reopen) ต้องทำแบบใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าคนทำงานปลอดภัย

 • ร้านอาหาร ต้องวางผังร้านใหม่ ให้ลูกค้านั่งไกลกันมากขึ้น
 • พนักงานในสายงานต่างๆ เช่น พนักงานเสิร์ฟ พนักงานส่งของ พนักงานคิดเงิน ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัว (protection gear) ที่เหมาะสม

รายละเอียดตรงนี้ Biden ไม่ได้กล่าวถึง แต่ระบุว่าจะต้องเรียกภาคเอกชนในแต่ละอุตสาหกรรม มาช่วยกันเสนอไอเดียว่าจะทำอย่างไร มีไอเดียใหม่ๆ อะไรกันบ้าง เพื่อให้สามารถเปิดธุรกิจกลับคืนมา ให้คนมีงานทำ และก็ปลอดภัยไปด้วยพร้อมๆ กัน

ความเห็น

มุมมองของ Joe Biden ก็ตรงกับรัฐบาลหลายๆ ประเทศทำอยู่ นั่นคือ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องการติดเชื้อให้ได้ก่อน บวกกับหาวิธีฟื้นฟูเศรษฐกิจกลับคืนมา ระหว่างที่รอวัคซีน/ยารักษา ซึ่งต้องใช้เวลาอีกราว 12-18 เดือน เพียงแต่ Joe ก็ลงรายละเอียดพอสมควร (แม้ไม่ได้ดีเทลจัดๆ) พอให้เห็นภาพได้ว่า การเปิดประเทศกลับคืนมาจะต้องทำอะไรบ้าง

สิ่งที่ผมพยายามคิดอยู่คือ ในระยะรอวัคซีน (12-18 เดือนข้างหน้า) และระยะหลังจากนั้นแล้ว โลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง เพื่อว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงนี้จะได้มีเป้าหมายชัดเจน รัฐบาลลงเงินไม่สะเปะสะปะ ยิงปืนนัดเดียวได้ทั้งการอุ้มชูคนในระยะสั้น และวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตระยะยาวไปพร้อมกัน