in Business

Resilience and Agility

อ่านบทความนี้ Who will be the winners in a post-pandemic economy? ในเว็บไซต์ของ World Economic Forum เขียนโดย Mohit Joshi ผู้บริหารระดับสูงของ Infosys

บทความว่าด้วย “คุณลักษณะ” ของธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จในโลกยุคหลัง COVID-19 ภาพรวมไม่ได้มีประเด็นอะไรใหม่ แต่ตอกย้ำสิ่งที่รู้กันอยู่แล้วคือ ต้องมี “resilience and agility”

resilience แปลเป็นภาษาไทยคือความยืดหยุ่น ซึ่งอาจให้ความรู้สึกคล้ายกับ flexibility แต่ resilience มันจะมีนัยของ “ล้มแล้วลุกขึ้นใหม่” หรือจะเรียกว่าเป็นความอึดถึกทนอยู่ด้วย

ส่วน agility ก็ตรงไปตรงมาคือความเร็ว แต่หมายถึงความคล่องตัว คล่องแคล่ว

อ่านบทความนี้จบ ผมส่งใหพี่กอล์ฟ มารุต แห่ง Class Cafe ทันที เพราะนึกถึงหน้าแกเป็นคนแรก เรื่องราวของ Class Cafe ในแง่การปรับตัวสู้ COVID-19 อ่านได้จากโพสต์ต้นทาง

ในฐานะที่รู้จักกันมานานพอสมควร Class Cafe เป็นธุรกิจที่ผมไม่ห่วงเลยในวิกฤต COVID-19 เนื่องจากเชื่อมั่นในตัวผู้นำว่า “คิดเร็วทำเร็ว” (คงไม่มีใครคิดตอน 2 ทุ่มแล้วทำเสร็จตอนเที่ยงคืนแบบพี่แก ถ้าเป็นเกม RPG ค่า agility คงเต็มหลอด) ดังนั้นต่อให้สมมติฐานบางอย่างผิดพลาด (ซึ่งไม่มีใครถูก 100%) อยู่แล้ว feedback loop ในการทดลองสิ่งใหม่ๆ ของ Class ไม่น่าจะยาวนานเกิน 2-3 วัน

ถ้าใครอ่านโพสต์ข้างต้นนี้จบ จะเห็นว่า Class Cafe ลองทำอะไรหลายอย่างมากในยุค COVID ซึ่งปัจจัยสำคัญมาจากการกล้าตัดสินใจเรื่องยากๆ โดยเร็ว (ปิดบางสาขาทันที, ย้ายตำแหน่งงานคนทันที)

การตัดสินใจเรื่องง่ายๆ ให้มันเร็วนี่ใครๆ ก็ทำได้นะครับ โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นเชิงบวกหรือไม่มีผลกระทบ อย่างการลองทำน้ำส้มขวดใหญ่นี่เป็นเรื่องไม่ยากนัก แต่การโยกบารีสต้ามาขึ้นรถพุ่มพวง อันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย

แน่นอนว่ามีเรื่องเล่าของธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถปรับตัวได้เร็ว คล่องแคล่วว่องไวอีกมาก ถ้าเจอเรื่องที่น่าสนใจแบบนี้ก็ควรค่าแก่การมาบันทึกไว้อีก

อีกประเด็นในบทความ WEF ที่น่าขบคิดต่อคือ เขาบอกว่าการสร้าง resilience ในระยะยาว จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีอย่าง automation/AI เข้ามาช่วยสนับสนุน supply chain เพื่อลดการพึ่งพาคน (ในบริบทของ COVID-19 ที่คนเป็นพาหะนำโรค จนอาจทำให้ supply chain ต้องหยุดชะงัก)

คำถามที่ต้องไปหาคำตอบต่อไปคือ

  • ถ้าเป็นธุรกิจบริการที่ต้องใช้คนเป็นหลักแบบนี้ เราจะสร้าง resilience โดยยังต้องมีคนอยู่ต่อไปได้อย่างไร หรือจะมองในแง่ automation ที่จับต้องไม่ได้ (เช่น ซอฟต์แวร์อย่างเดียว) เพื่อให้คนไปทำอย่างอื่นได้สะดวกขึ้นต่อไป
  • การสร้าง resilience จากโรคระบาด พอเห็นภาพ แต่ resilience จากวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังซื้อมันหดหายไปจริงๆ (ไม่ใช่แค่หยุดชะงักแบบโรคระบาด) จะสร้างอย่างไร

หมายเหตุ: ภาพประกอบจาก Jojo รู้สึก Star Platinum มันโกงไปนิดนึง แต่ขี้เกียจหาตัวอื่นที่มีค่าพลังความอึด+ความเร็วเต็มหลอดแล้ว