in Politics

Reagan: Are You Better Off Than You Were Four Years Ago

ได้ฟัง อ.อาร์ม ตั้งนิรันดร พูดใน Clubhouse ถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปี 1980 ที่ Ronald Reagan เอาชนะ Jimmy Carter ซึ่งเป็นประธานาธิบดีในตำแหน่งได้

ตัวเลขทางเศรษฐกิจของรัฐบาล Carter ถือว่าค่อนข้างดีในภาพรวม แต่มีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อ (inflation) ที่กระทบกับชีวิตประจำวันของคนเป็นจำนวนมาก เพราะรู้สึกได้ว่าของแพงขึ้น

ในการดีเบทกันระหว่าง Carter กับ Reagan สิ่งที่ Carter ทำคือเล่าเรื่องผลงานทางเศรษฐกิจมากมาย แต่ Reagan สามารถเอาชนะ Carter ในการดีเบทได้ ด้วยการถาม (คนฟังดีเบท) ว่า “พวกคุณรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นกว่า 4 ปีก่อนหรือไม่” (Are you better off than you were four years ago?)

ประโยคนี้กลายเป็นหนึ่งในประโยคอมตะของการดีเบทประธานาธิบดีสหรัฐ เพราะประโยคนี้กระแทกใจคนให้รู้ว่า ผลงานทางเศรษฐกิจของ Carter ไม่ดีพอ จึงหันไปเลือก Reagan ให้ชนะเลือกตั้งนั่นเอง

รายละเอียดอ่านใน US News

อ.อาร์ม ชี้ว่า ณ สิ้นปี 2021 ผลงานเศรษฐกิจของรัฐบาล Biden ก็ดีเยี่ยมเช่นกัน อัตราการว่างงานลดลงมาก แต่ก็มีปัญหาเงินเฟ้อพุ่งทะยาน และตั้งข้อสังเกตว่า ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2024 ถ้าหาก Donald Trump กลับมาลงชิงชัยอีกครั้ง แล้วถาม Biden กลับด้วยคำถามนี้ จะเป็นเช่นไร

ภาพจาก Reagan Foundation