in Knowledge

Empire State

มลรัฐในสหรัฐอเมริกา มี “ชื่อเล่น” (nickname) ที่เป็นทางการอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็มีที่มาจากภูมิศาสตร์ หรือ ประวัติศาสตร์ของรัฐนั้น เช่น

  • California เรียก Golden State (จากประวัติศาสตร์เรื่องการตื่นทอง)
  • Arizona เรียก Grand Canyon State
  • Florida เรียก Sunshine State (อากาศร้อน)
  • Texas เรียก Lone Star State (ตามชื่อธงประจำรัฐ ที่มีดาวเดียว)
  • New York เรียก Empire State

เมื่อพูดถึง Empire State คนมักนึกถึงตึก Empire State Building ที่ครองแชมป์การเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกยาวนานหลายสิบปี ซึ่งที่มาของชื่อตึก Empire State ก็เป็นการยกย่องความยิ่งใหญ่ของรัฐนิวยอร์กนั่นเอง (ในนิวยอร์กยังมีสถานที่อื่นๆ ที่ใช้คำว่า Empire State อีกเยอะเลย)

คำถามที่ตามมาคือ แล้วทำไมชื่อเล่นของ New York ถึงเรียกว่า Empire State

ตรงนี้ใน Wikipedia อธิบายไว้ว่า ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนว่าทำไม แต่ก็มีตำนานเล่าขาน (ที่ไม่มีหลักฐานยืนยัน) ว่า George Washington ประธานาธิบดีคนแรก ที่เคยเรียกรัฐนิวยอร์กว่าเป็น “Seat of the Empire” หรือ “Pathway to Empire” ซึ่งเป็นการสะท้อนมุมมองของเขา ว่านิวยอร์กมีความสำคัญอย่างมากต่อการสร้าง “จักรวรรดิอเมริกัน” นั่นเอง

ไม่ว่าที่มาจะเป็นอย่างไร แต่ชื่อ Empire State ก็คงเป็นภาพสะท้อนความฝัน หรือ ความทะเยอทะยานของชาวอเมริกัน ที่อยู่ในช่วง “ขาขึ้น” นับตั้งแต่การสร้างชาติมาในช่วง 200 ปีที่ผ่านมา

ภาพถ่ายจากยอดตึก Empire State ตอนปี 2017