in Knowledge

The Russian Defeats

ภาพวาดสงครามรัสเซีย-ญี่ปุ่น โดยนักวาดชาวเยอรมัน M. Plinzner 

เจอเธร็ดนี้ใน Twitter เล่าถึงประวัติศาสตร์ “การแพ้สงคราม” ของรัสเซีย ในฐานะคนที่ไม่ค่อยรู้ประวัติศาสตร์ของรัสเซียมากนัก รู้สึกว่าน่าสนใจดีและอยากมาจดเก็บไว้

https://twitter.com/kamilkazani/status/1503053699798769666

สงครามสำคัญที่รัสเซียในยุคมหาอำนาจ แพ้ให้กับประเทศเล็กกว่า จนนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลง

 • 1687-1689 Crimean Campaign สงครามบุกยึดแหลมไครเมีย (ยุคนั้นเป็นของตุรกี) นำโดย Vasily Golitsyn แฟนของเจ้าหญิงโซเฟีย ที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนซาร์ ยึดไม่สำเร็จ
  • โซเฟียโดนน้องชาย Peter รัฐประหาร ยึดอำนาจกลับในปี 1689 และภายหลังกลายเป็นพระเจ้าปีเตอร์มหาราช สร้างนคร St. Petersburg
 • 1904-1905 Russo-Japanese War แพ้ญี่ปุ่นทั้งทางบกและทางเรือ
  • ญี่ปุ่นกลายเป็นมหาอำนาจใหม่ของเอเชียตะวันออก ยึดแมนจูเรีย
  • ความตกต่ำของรัสเซีย นำไปสู่การล่มสลายของราชวงศ์โรมานอฟ (1917)
 • 1979-1989 Soviet–Afghan War สงครามระหว่างสหภาพโซเวียตกับอัฟกานิสถาน โซเวียตเสียกำลังไปเยอะ
  • สหภาพโซเวียตล่มสลายในปี 1991

ผู้เขียนกระทู้แสดงความเห็นว่าประเทศ รัสเซีย/โซเวียต อาจมีความทนทานต่อสงครามโลกครั้งที่สอง ภัยธรรมชาติ ความขัดแย้งทางการเมืองภายใน ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ฯลฯ แต่ถ้าทำสงครามแล้วดันไปแพ้ประเทศที่กระจอกกว่า

ความศักดิ์สิทธิ์ ความยิ่งใหญ่ ความเกรียงไกรของมหาจักรวรรดิจะพินาศทันที

ผู้เขียนเธร็ดยังวิเคราะห์วิธีคิด (ทางการทหาร) ของรัสเซียในยุคปัจจุบัน ยุคปูตินไว้ด้วยว่า เป็นการต่อ legacy จากชัยชนะต่อนาซีเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่สอง ทำให้วิธีการเล่าเรื่อง (narrative) ของยุคปูตินคือ ต่อสู้กับยูเครนที่เป็น “นาซี” ต่อไป

วิธีคิดแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งถูกใช้งาน แต่ใช้มานานแล้ว โดยความขัดแย้งภายในประเทศ การวิจารณ์ของชนเผ่าอื่นๆ ที่ไม่ใช่เผ่า “รุส” ก็ถือเป็นการกระทำของนาซี