in Economics, Politics

AOC on Economic Inequality

ตื่นเช้ามาพบกับทวิตเตอร์ของ AOC ชุดใหญ่ (Alexandria Ocasio-Cortez) น่าสนใจดี ถือเป็นอีกหนึ่งมุมมองในแง่ความอัดอั้นของคนรุ่นใหม่ ต่อความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

เคสของ AOC น่าสนใจตรงที่ว่า เธอแปลงร่างจากการเป็นพนักงานเสิร์ฟ เข้ามาเป็น ส.ส. ในทันที ทำให้เห็นความแตกต่างอย่างมากทั้งในแง่รายได้ (ปริมาณ) รายได้ (ความมั่นคงจากเงินเดือน) สวัสดิการ และเกียรติยศในอาชีพ จนพลอยให้รู้สึกว่าชีวิตเดิมมันลำบากขนาดนั้น ทำไมคนอื่นๆ ในสังคมไม่เข้าใจคนหาเช้ากินค่ำแบบนี้

ประเด็นที่ค่อนข้างติดใจคือ ทวีตรองสุดท้าย

“a good nation, means establishing some basic standards of dignity”

พูดในแง่ “เกียรติ” (dignity) ของความเป็นมนุษย์ ซึ่งคนจน คนรายได้ต่ำ ก็อยากมีเหมือนกันไม่ใช่อยากได้แต่เงินหรือการอุดหนุนแบบประชานิยมอย่างเดียว

หากรัฐมีสวัสดิการพื้นฐานให้ครบ ให้ทุกคนเท่าเทียมกัน ให้รู้สึกว่าไม่ได้ไปแย่งใครมาหรือต้องไปขอใครให้ช่วยเวทนา (แบบที่คนไทยชอบบริจาคเพราะรู้สึกดีตอนบริจาค) และช่วยให้ไม่ต้อง “พะวงหลัง” แล้ว การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ เช่น การประกอบอาชีพ การทำธุรกิจ สิ่งเหล่านี้คนพวกนี้ยินดีทำเองได้

ชวนให้นึกถึงคำพูดของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เคยบอกว่า เราต้องทำให้ “ไพร่” เกิด dignity to pay tax คือชั้นมีเกียรติพอ ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ แล้วกลับมาจ่ายภาษี (แม้จะไม่มาก) อย่างเท่าเทียมกับคนชั้นกลางหรือคนชั้นสูงในสังคม

Photo: Pexels