in Technology

What’s Wrong with Facebook

ปัญหารุมเร้าหลายอย่างของ Facebook เป็นประเด็นสำคัญของปี 2018 ที่จะลากยาวต่อมายังปี 2019 ด้วย เหตุเพราะ 1) มีปัญหาหลายข้อ และ 2) เกือบทุกข้อเป็นเรื่องยากที่ไม่มี easy-fix แต่ต้องเปลี่ยนที่ตัว business model หรือ core thinking ของ Facebook เลย

มีบทความจากต่างประเทศเขียนถึงเรื่องนี้กันเยอะแล้ว แต่ล่าสุดเป็นบทความของ TIME เขียนโดย  Roger Mcnamee ซึ่งเป็นนักลงทุนใน Facebook รุ่นแรกๆ และเคยเป็นเมนเทอร์ให้ Mark Zuckerberg ในยุคเปิดบริษัทแรกๆ ด้วย

แค่ชื่อบทความก็ว้าวแล้ว I Mentored Mark Zuckerberg. I Loved Facebook. But I Can’t Stay Silent About What’s Happening.

บทความค่อนข้างยาว (มาก) แต่ก็คุ้มค่าเวลาอ่าน วิเคราะห์ละเอียดยิบ ถึงแม้ว่าประเด็นต่างๆ ไม่ได้มีอะไรใหม่ และเคยมีบทวิเคราะห์ลักษณะนี้ออกมาแล้ว แต่ก็ถือเป็นเรื่องดีที่มี “คนใน” แบบนี้เขียนวิจารณ์ในเชิง critical ให้อ่านกัน ไม่ได้เป็นการวิจารณ์จากคนนอกหรือสื่อเพียงอย่างเดียว