in Economics

The Changing World Order

Ray Dalio ผู้ก่อตั้งกองทุน Bridgewater และผู้เขียนหนังสือ Principles (ซึ่งผมก็ยังอ่านไม่จบ) ประกาศเปิดตัวซีรีส์ใหม่ The Changing World Order

ซีรีส์นี้เป็นการมองย้อนอดีต ศึกษาความรุ่งเรืองและความล่มสลายของ “จักรวรรดิ” ในอดีต 3 รายใหญ่คือ ดัตช์ อังกฤษ และอเมริกัน รวมถึงจักรวรรดิอื่นๆ (เช่น จีน อินเดีย) เพื่อดูแพทเทิร์น และความเชื่อมโยงกันของปัจจัยต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม แล้วนำมาพยากรณ์อนาคตว่าโลกเราจะเป็นอย่างไรต่อไป

เรื่องการล่มสลายของจักรวรรดิเป็นสิ่งที่พูดกันมานานแล้ว แต่สิ่งที่ผมคิดว่าเป็น “ของใหม่” จริงคือปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจ ที่ Ray Dalio ลงไปศึกษาลึกถึงระดับ “หนี้” ของจักรวรรดิในแต่ละช่วงว่าเป็นอย่างไร

สิ่งที่ทำให้ Dalio น่าสนใจ (ทั้งจากใน Principles และจากเรื่องใหม่นี้ด้วย) คือ เขาเป็นคนที่มองสิ่งต่างๆ เชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่น เพราะบทเรียนของเขาสมัยเข้าสู่วงการเงินใหม่ๆ และเจ๊งไม่เป็นท่า ทำให้เขาคิดว่าต้องมีปัจจัยที่มองไม่เห็นเชื่อมโยงกันอยู่ และเข้าไปศึกษาเรื่องเบื้องหลังเหล่านี้จนแตกฉาน และสามารถเอาชนะตลาดได้ (ในแง่การลงทุน) เพราะเขาเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นนั่นเอง

ผลงานของ Dalio ที่สามารถพยากรณ์วิกฤตเศรษฐกิจปี 2008 ได้ล่วงหน้า (และสามารถทำกำไรจากมันได้) เป็นที่ประจักษ์ แต่วิกฤตรอบใหม่ COVID-19 เป็น Black Swan ที่ Dalio เองก็มองไม่เห็น และเจ๊งไปกับมันไม่น้อย (บทความใน Financial Times พูดเรื่องนี้) ซึ่งเขาก็แมนพอที่จะยอมรับว่า เขาผิดพลาด และยังศึกษามาไม่มากพอ

ผมอ่านบทนำของ Principles ก็เห็นด้วยกับวิธีการของ Dalio และที่ผ่านมาก็มีวิธีการมองโลกคล้ายๆ กัน (แม้ Dalio จะลึกซึ้ง ละเอียด และเป็นเรื่องเป็นราวกว่าผมมากก็ตาม 555) ซีรีส์ใหม่ของ Dalio จึงน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง ว่าโลกของเราหลัง COVID-19 จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป ระเบียบโลกใหม่หลังพายุ COVID-19 ทำลายทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน จะหน้าตาเป็นอย่างไร

ข้อเสียอย่างเดียวคงเป็นว่ามันยาวมาก แค่บทเกริ่นนำที่ออกมา 1 ตอนก็ยาวมากๆ แล้ว แต่อย่างน้อยถือว่ามีคนเก่งๆ ระดับนี้มาช่วยใบ้ข้อสอบให้ ก็ย่อมดีกว่ามานั่งคิดเองคนเดียว