in Technology

Social Network vs Slum

บทความใน Gizmodo อันนี้น่าสนใจดี เปรียบเทียบปัญหาของ Social Network ในยุคปัจจุบัน กับปัญหาที่อยู่อาศัยแออัดในช่วงหลังปฏิวัติอุตสาหกรรม ที่คนจากชนบทเข้ามาทำงานในเมือง และถูก “นายทุนหน้าเลือด” ขูดรีดเรื่องที่พักอาศัย ให้ต้องอยู่ในอาคารที่แออัด ไม่มีระบบสาธารณูปโภค หรือการระบายอากาศที่ดี ไม่มีทางหนีไฟ ถ้าไฟไหม้ก็ตายกันเป็นเบือ

ทางออกของปัญหาที่พักอาศัยในเมืองใหญ่ แก้ได้วิธีเดียวคือ การเข้ามายุ่งเกี่ยวของภาครัฐ (ทั้งในระดับรัฐบาลกลาง-ท้องถิ่น) ซึ่งต้องใช้เวลาอยู่นานออกกฎหมายเกี่ยวกับอาคาร บังคับตั้งแต่สร้างอาคารใหม่หรือบังคับแก้ไขอาคารเก่า

ปัญหานี้ไม่สามารถแก้ได้จากภาคเอกชนเอง เพราะไม่มีแรงจูงใจอื่นใดนอกจากการแสวงหาผลกำไรสูงสุด

กรณีของ Social Network ก็เช่นกัน Mark Zuckerberg ไม่มีแรงจูงใจใดๆ ในการแก้ไขปรับปรุงปัญหาต่างๆ ของ Facebook (มีแต่คำสัญญาสวยๆ แต่ไม่ค่อยทำจริง) สภาพการณ์คงคล้ายกับเคสที่พักอาศัย และรอวันที่ภาครัฐจะตื่นตัวเข้ามายุ่งเกี่ยว

ภาพประกอบจาก Facebook