in Economics, Thoughts

Economic Depression of New Generations

อ่านบทความนี้ใน CNN แล้วค่อนข้างหดหู่เล็กน้อย ครูใน Denver รวมตัวกันประท้วงเพื่อขอให้ขึ้นค่าจ้าง

ประเด็นคือครูได้เงินเดือนค่อนข้างเท่าเดิม แต่ค่าครองชีพในเดนเวอร์สูง โดยเฉพาะค่าบ้าน + ครูส่วนใหญ่มีภาระเงินกู้การศึกษา (แบบเดียวกับ กยศ.) ที่ต้องจ่ายอยู่แล้วด้วย ทำให้ชีวิตเข้าขั้นแย่ ต้องประหยัดสุดฤทธิ์ ต้องแชร์บ้านกับคนอื่นๆ และต้องไปทำงานเสริมอีกหลายจ็อบในตอนเย็น

ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ประสิทธิภาพในการสอนย่อมลดลง แม้ว่าครูหลายคนก็พยายามสู้เพื่อเด็กๆ ก็ตามที

ปัญหาเชิงโครงสร้างเหล่านี้ เป็นสิ่งที่กดทับคนรุ่นใหม่ทั่วโลกไม่ให้สามารถลืมตาอ้าปากได้ สาเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่ไม่มีใครทราบชัด (เป็นปัญหาของ “ระบบ” ที่สั่งสมกันมา มีความซับซ้อนสูง) แต่ผลของมันจับต้องได้ชัดเจน กระทบกับชีวิตของผู้คน ทำให้คนรุ่นใหม่อึดอัด บีบคั้น กดดัน ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปอีกแค่ไหน

แก้ไขอย่างไรดี อืม คิดไม่ออกเหมือนกัน