in Business

ANA Safety Video Kabuki

ไปญี่ปุ่นมารอบล่าสุด ขึ้นสายการบิน ANA แล้วพบว่าวิดีโอสาธิตความปลอดภัย (safety instructions) ใช้การนำเสนอเป็น “ละครคาบูกิ” (kabuki) รู้สึกว่าแปลกใหม่น่าสนใจดี (รอบแรกผมตั้งใจดูจนจบ) เลยมาบันทึกไว้

อีกจุดที่ชอบคือตอนเครื่องแลนดิ้งเรียบร้อยแล้ว ทีวีในเครื่องจะเปิดวิดีโอ “เบื้องหลัง” การถ่ายทำวิดีโออันแรกด้วย เหมือนเป็นการ “ส่ง” ผู้โดยสารลงจากเครื่องด้วย (คาบูกิแสดงจบ) รู้สึกว่าเจ๋งดี