ทางรอดการบินไทย

ทางรอดเดียวของการบินไทย คือปรับโครงสร้าง ปลดล็อคสถานะรัฐวิสาหกิจ จับล้มละลายทางเทคนิค ถ่ายโอนทรัพย์สิน ซึ่งช่วงเวลา COVID-19 ที่สายการบินทั่วโลกล้มละลาย นี่คือโอกาสทอง